5 สิ่งง่ายๆ ในการเตรียมการก่อนการติดตั้ง “ระบบบ้านอัจฉริยะ FIBARO”

S1 คือ ช่องสำหรับรับไฟจากสวิตช์เดิมเพื่อ On/Off

S2 คือ ช่องสำหรับรับไฟจากสวิตช์เดิมเพื่อ On/Off

O2 คือ ช่องสำหรับจ่ายไฟไปหาหลอดไฟ

O1 คือ ช่องสำหรับจ่ายไฟไปหาหลอดไฟ

Ln คือ ช่องสำหรับรับไฟ 220 (L) เข้าเพื่อเลี้ยงอุปกรณ์

L คือ ช่องสำหรับรับไฟ 220 Line เข้าเพื่อเลี้ยงอุปกรณ์

N คือ ช่องสำหรับรับไฟ 220 N เข้าเพื่อเลี้ยงอุปกรณ์

*L&N จำเป็นต้องมี เพื่อเป็นไฟเลี้ยงอุปกรณ์สำหรับทำงาน

1. สายนิวตรอน (Neutral)

สายนิวตรอน (Neutral) เป็นสายศูนย์ ไม่มีไฟ แต่ก็ไม่ใช่สายดิน ยกตัวอย่างการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 ขาเป็น Line , 1 ขาเป็น Neutral ดังภาพประกอบด้านบน

– โดยจะต้องทำการเตรียมสายนิวตรอนไว้ที่ตำแหน่งสวิตช์ไฟดัง (ภาพที่ 1 ด้านขวา) ในทุกตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งระบบ เนื่องด้วยอุปกรณ์ที่จะทำการติดตั้งนั้น ทำหน้าที่คล้ายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไป จึงจำเป็นต้องมีสายไฟที่ครบวงจร แต่ระบบแสงสว่างตามบ้านทั่วไปจะไม่มีสายนิวตรอนที่บริเวณนั้นดัง (ภาพที่ 1 ด้านซ้าย)

2. ขนาด Box สำหรับจุดติดตั้งสวิตช์ไฟ

– ขนาด Box สำหรับใส่อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง (Relay) ควร กว้าง 4 นิ้ว สูง 2 นิ้ว และลึก 2 นิ้ว (4”x2”x2”) ขึ้นไป ซึ่ง Handy Box (box เหล็กที่มีขายทั่วไป) นั้นมีความลึกไม่ถึง

– ในกรณีแบบนี้อาจทำการเจาะกำแพงให้มีความลึกมากกว่าขนาด box ได้

*ภาพดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่า Box จะถูกฝังลึกกว่าเนื้อขอบกำแพง

ตัวอย่าง box และขนาดของอุปกรณ์ Relay ควบคุมระบบไฟฟ้าในระบบบ้านอัจฉริยะ

3. สวิตช์หิ่งห้อย

สวิตช์หิ่งห้อย หรือ สวิตช์ที่มีไฟแสดงสถานะในเวลากลางคืน
สวิตช์ชนิดนี้จะทำให้มีปัญหาในการควบคุม Relay ในระบบบ้านอัจฉริยะ
เนื่องจาก LED ที่แสดงสถานะ จะทำการกินกระแสอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Relay ไม่ทราบสถานะของสวิตช์ที่แท้จริง
*** ทดสอบกับสวิตช์ของ Panasonic จะมีปัญหาตรงจุดนี้ทุกรุ่น

แต่หากต้องการใช้งาน สามารถแก้ไขได้โดยเพิ่มอุปกรณ์  “Bypass” เข้าไปได้

4. ไฟ 2 ทาง

ในกรณีที่ต้องการติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะที่ตำแหน่งสวิตช์ไฟ 2 ทางต้องติดตั้งที่ตำแหน่งปลายทางของระบบ

*** โดยปกติแล้วตำแหน่งที่ติดตั้งต้องเพิ่ม

สายนิวตรอน ดังหัวข้อที่ 1

แต่ที่ตำแหน่งปลายทางของไฟ 2 ทาง หากตำแหน่งนั้นไม่มีสวิตช์ปกติอื่นๆ (ทางเดียว) ที่ตำแหน่งนั้นจะไม่มีสายเมนไฟ เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มสาย L (เมนไฟ) ที่ปลายทางเข้ามาด้วยที่ตำแหน่งนี้

5. สายดิน (Ground)

ป้องกันการย้อนของกระแสไฟ โดยสายดินนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์ในการใช้งาน แต่เป็นอุปกรณ์ safety ให้กรณีที่ระบบไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้น ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าและผู้ใช้งาน