ม่านบังแดดอัจฉริยะ

เพิ่มเติมความสุขของคุณให้ยาวนาน

ให้ FIBARO ช่วยจัดการเรื่องเปิด/ปิดผ้าม่านให้คุณ ระบบของเราเป็นระบบเดียวที่สามารถควบคุมการเปิด/ปิดผ้าม่าน หรือมูลี่โดยสามารถวัดตำแหน่งการเปิด/ปิดได้ จึงทำให้คุณสามารถควบคุมได้เป็นระดับเปอร์เซ็นได้ตามใจคุณต้องการ

FIBARO ROLLER BLIND

มูลี่ไฟฟ้า

ควบคุมม่านคุณด้วย FIBARO ให้คุณปรับตำแหน่งม่านไฟฟ้าได้แม่นยำและถูกต้อง และสามารถทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ ให้คุณได้ชื่นชมกับแสงแดดอ่อน ๆ ยามเช้าแบบสบาย ๆ

หน้าต่างไฟฟ้า

ด้วย FIBARO จะทำให้คุณสามารถควบคุมการปิด/เปิดหน้าต่างได้ และคุณยังสามารถรู้ได้ว่าหน้าต่างถูกปิดอยู่ หรือเปิดอยู่ หรือคุณสามารถกำหนดโปรแกรมให้หน้าต่างบ้านของคุณต้องปิดอยู่ตลอดก็ได้แบบง่าย ๆ