• ซีน เป็นการควบคุมหลายๆอุปกรณ์ในระบบ Home Automation ด้วยคำสั่งเพียงคำสั่งเดียว
  • ซีนสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Manual และ Auto
  • เชิญชมตัวอย่างการทำงานของซีน ทางวิดีโอข้างต้นได้เลยครับ