การหา IP Wan เพื่อตรวจสอบว่าเป็น IP แท้หรือไม่

IP WAN , IP จริง , PUBLIC IP มีความหมายเดียวกัน คือเป็น IP ที่ได้มาจาก ISP(ผู้ให้บริการInternet)จะเป็น FIX IP หรือว่าไม่ FIX นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการขอใช้บริการ

การตรวจสอบว่า IP ที่ใช้อยู่นั้นเป็น IP แท้หรือไม่นั้น

1. เข้าดูที่เราท์เตอร์อินเทอร์เน็ตของเรา http://192.168.1.1 **ต้องมี Username Password เข้าเราท์เตอร์

ดูได้จากเมนู Status > WAN > IP Address ซึ่งเราท์เตอร์แต่ละรุ่นจะมีหน้าตาการใช้งานแตกต่างกันไป

2. เมื่อได้ IP จากเราท์เตอร์แล้วให้ไปตรวจสอบบน website ตรวจสอบ IP ว่าตรงกันหรือไม่ เช่น

http://checkip.dyndns.com/ , http://www.canyouseeme.org/ , http://whatismyipaddress.com/

** หากไม่ตรงให้ทำการโทรแจ้งทางผู้ให้บริการให้ทำการเปลี่ยน IP Wan ให้เป็น IP แท้ อาจบอกทาง Call Center ว่าต้องการดูกล้องผ่านมือถือ ทาง Call Center จะเข้าใจได้ง่ายกว่า **