Recovery

การ Recovery คือ การตั้งค่าให้ Home Center ไปอยู่ในโหมดเริ่มต้นจากโรงงาน (Factory Default)

1. ปิดเครื่อง
2. ถอดปลั๊ก Home Center
3. กดปุ่ม + ที่หลังเครื่องค้างไว้
4. เปิดเครื่อง
5. ไฟสถานะเครื่องจะวิ่งกระพริบ
6. รอจนสถานะติด 1-2 ดวงแล้วจึงปล่อยปุ่ม +
7. รอประมาณ 1-2 นาทีจึงเข้าหน้า setup จากโปรแกรม Fibaro Finder
* หากหา IP ไม่เจอ กดที่นี่ วิธีหา IP เครื่องที่ถูก Fix IP ไว้

  1. กด Recover
  2. ตอบตกลงเพื่อคืนค่าเครื่องจากโรงงาน
    (ล้างค่าที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด)
  3. รอจนเสร็จ เครื่องจะทำการ Restart เองเป็นอันเสร็จสิ้น