หน้าต่างการใช้งาน Fibaro ผ่าน Smartphone

Lighting

ควบคุมการเปิด-ปิดระบบแสงสว่างทั้งหมดโดยควบคุมเฉพาะดวงไฟที่ตั้งค่าไว้ว่าเป็น Lighting เท่านั้น

Temperature

ตรวจสอบสถานะอุณหภูมิแยกตามห้องที่ตั้งไว้ (ตรวจสอบจากอุปกรณ์ที่มี Temperature Sensor เช่น Motion Sensor, Smoke Sensor, Flood Sensor)

Scene Controller

สั่งงาน Scene ชนิด Manual ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ เช่น ดังรูปคือ Welcome Scene ที่เปิดเพื่อพร้อมต้อนรับการกลับบ้าน (เช่นเปิดไฟ เปิดแอร์ เปิดม่านในจุดที่ต้องการ)

Blind Control

โซนรวบรวมการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น ม่านไฟฟ้า ประตูโรงรถไฟฟ้า

Room

แบ่งหมวดหมู่ตาม Room(ห้อง) ที่ตั้งไว้ในโปรแกรม โดยจะแสดงอุปกรณ์ทุกตัวในห้องๆ นั้น

Lili

Voice Command การสั่งการด้วยเสียง คล้ายๆกับ Siri ของ iOS สามารถเซ็ตคำสั่งเหล่านี้ได้ตอนตั้งค่าในโปรแกรม (ยังไม่รองรับ ภาษาไทย)

Alarm

การเปิดระบบรักษาความปลอดภัยโดยสามารถเปิดเป็นรายอุปกรณ์ หรือเลือกเปิดเป็นห้องๆได้

Camera

รวบรวมกล้องของทั้งระบบมาอยู่ในที่เดียวกัน

Plugin

ควบคุมอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่ของ Fibaro ผ่านช่องทางที่อุปกรณ์นั้นๆรองรับ เช่น SONOS, Smart TV(บางรุ่น), Netatmo

Door & Window Sensor

รวบรวมเซนเซอร์ประตูและหน้าต่างมาอยู่ในที่เดียวกัน

Motion Sensor

รวบรวมเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมาอยู่ในที่เดียวกัน

Notification

หน้าต่างแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวต่างๆภายในระบบ ซึ่งต้องใช้การตั้งค่าแบบพิเศษ (Coming Soon)

Virtual Devices

หน้าต่างการควบคุมอุปกรณ์เสมือน

Equipment

หน้าต่างการควบคุมอุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากหัวข้อที่ผ่านมา

Video Gate

หน้าต่างรองรับการเชื่อมต่อกับ Intercom (Coming Soon)

Unassigned

หน้าต่างรวมอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จัดเข้า Room(ห้อง) ต่างๆ

Setting

หน้าต่างการตั้งค่าต่างๆ

Help

เข้าสู่หน้าเว็บไซด์ Support ของ Fibaro