ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Fibaro

  • ประกอบส่วนประกอบต่างๆ

  1. เสียบ Adapter
  2. เสียบสาย Lan ระหว่าง Fibaro และช่อง Lan ของ Router
  • เปิดเครื่องกดปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่องไฟสถานะขึ้นอย่างน้อย 2 จุด

  POWER – power ON  

  LAN – HC2 connected to Ethernet  

  INTERNET – HC2 connected to Internet

  Z-WAVE – communication within Z-Wave network

 

  • เลือกเครื่องที่เราจะตั้งค่าแล้วกด Connect
  •  ใส่ Username / Password เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ ( Default คือ admin / admin )