การเตรียมพร้อมโซนและห้อง ก่อนการเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ FIBARO

การเพิ่มโซน (Section)

1. ในการสร้าง Section ให้เข้าไปที่ Setting เพื่อเข้าหน้าต่างตั้งค่าทั้งหมดโดยเข้าตามรูป
2. เลือกที่หัวข้อ Add Section เพื่อสร้างชั้นในการแบ่งโซนต่างๆ
3. ใส่ชื่อ Section ตามที่ต้องการลงไปในช่องว่าง
4. เลือกที่ Save เพื่อบันทึกชื่อ
5. เลือกที่ Finish เพื่อจบหรือ Add New เพื่อเพิ่ม Section ใหม่

การเพิ่มห้อง (Room)

1. ในการสร้าง Room ให้เข้าไปที่ Setting เพื่อเข้าหน้าต่างตั้งค่าทั้งหมดโดยเข้าตามรูป

2. เลือกที่หัวข้อ Add Room เพื่อสร้างชั้นในการแบ่งห้องต่างๆ

3. เลือก Section ที่ต้อกการจะให้ Room อยู่ในนั้น จากนั้นใส่ชื่อ Room ตามที่ต้องการลงไปในช่องว่าง

4. เลือกที่ Save เพื่อบันทึกชื่อ

5. เลือกที่ Finish เพื่อจบหรือ Add New เพื่อเพิ่ม Room ใหม่