วิธีการสมัคร Remote Access (ควบคุม Fibaro ผ่าน Internet ด้วยระบบ Cloud)

วิธีการสมัคร Remote Access ( ควบคุม Fibaro ผ่าน internet)

  1. เข้า website http://home.fibaro.com
  2. กด Register
3. กรอกข้อมูลเพื่อสร้าง Account ของท่าน
  • กรอก Username ที่ต้องการ  (ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข)
  • กรอก Password ที่ต้องการ (ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข)
  • กรอก ชื่อ ของท่าน (ภาษาอังกฤษ)
  • กรอก นามสกุลของท่าน (ภาษาอังกฤษ)
  • กรอก email ของท่าน **ต้องเป็น email ที่ท่านใช้งานจริง (ภาษาอังกฤษ)
  • กด Register

4. หลังจากทำการ Register แล้วให้กลับมาที่ http://home.fibaro.com เพื่อกรอก Username และ Password ตามที่สมัครไว้ในข้อ 3

5. หลังจากเข้าสุ่ระบบแล้วจะขึ้นภาพตามตัวอย่างด้านล่างให้ทำการ  เลือก  Add HC
6. หลังจากทำการกด Add HC ระบบจะให้ทำการกรอก Serial number และ MAC Address ซึ่งหาได้จากหน้า Configuration ในหน้า           website interface Fibaro (ตัวอย่างด้านล่าง) แล้วกด Add

** (ตัวอย่าง) Serial number และ MAC Address เพื่อนำไปกรอกในข้อที่ 6 **