การเชื่อมต่อ Fibaro ผ่าน iOS & Android

  1. เลือกเข้า App Fibaroหากยังไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้ที่
    Fibaro for iPhone
    Fibaro for Andriod

    Fibaro for iPad
    Fibaro for Andriod Tablet

2. เลือก Next เพื่อสู่ขั้นตอนต่อไป

3. ใส่รหัสรีโมท Fibaro (ถ้ายังไม่มีให้กด Skip)
วิธีสมัคร Remote Access
3.1 ล็อคอิน รีโมท
3.2 ใส่พาสเวิร์ด รีโมท
3.3 กด OK เพื่อสู่ขั้นตอนต่อไป

 

4. เลือก Choose Fibaro ของคุณ

5. การใส่รหัส Fibaro ของคุณถ้ายังไม่ได้ตั้งให้ใส่
Login : admin
Password : admin

5.1 ใส่ชื่อล็อคอินของคุณ
5.2 ใส่พาสเวิร์ดของคุณ
5.3 กด Next เพื่อสู่ขั้นตอนต่อไป

6. กด OK เพื่อสู่ระบบ Fibaro ของคุณ

 

7. การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์