การเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ FIBARO

การเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ FIBARO การเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ Fibaro ผ่านทาง SmartPhone เข้าหน้า HC Setting ผ่านทางรูปฟันเฟือง เลื่อนลงมากดที่ปุ่ม Add device กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ Add เมื่อเริ่มนับเวลาให้กด B-Button ที่ตัวอุปกรณ์ 3 ครั้งภายในเวลาที่กำหนด...

การเตรียมพร้อมโซนและห้อง ก่อนการเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ FIBARO

การเตรียมพร้อมโซนและห้อง ก่อนการเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ FIBARO การเพิ่มโซน (Section) 1. ในการสร้าง Section ให้เข้าไปที่ Setting เพื่อเข้าหน้าต่างตั้งค่าทั้งหมดโดยเข้าตามรูป 2. เลือกที่หัวข้อ Add Section เพื่อสร้างชั้นในการแบ่งโซนต่างๆ 3. ใส่ชื่อ Section...