เมื่อนิยายวิทยาศาสตร์กำลังจะกลายเป็นจริง!!

เมื่อนิยายวิทยาศาสตร์กำลังจะกลายเป็นจริง!!

         บ้านอัจฉริยะได้ถูกเขียนเป็นนิยายแนววิทยาศาสตร์มามากกว่าหลายปีแล้วแต่ก็ยังเป็นได้แค่ระบบทดสอบมาตลอด จนถึงยุคต้นศตวรรษที่ 20 ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเข้าสู่ภาคครัวเรือน และการเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร...