การเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ FIBARO

การเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ FIBARO การเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ Fibaro ผ่านทาง SmartPhone เข้าหน้า HC Setting ผ่านทางรูปฟันเฟือง เลื่อนลงมากดที่ปุ่ม Add device กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ Add เมื่อเริ่มนับเวลาให้กด B-Button ที่ตัวอุปกรณ์ 3 ครั้งภายในเวลาที่กำหนด...

การเตรียมพร้อมโซนและห้อง ก่อนการเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ FIBARO

การเตรียมพร้อมโซนและห้อง ก่อนการเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ FIBARO การเพิ่มโซน (Section) 1. ในการสร้าง Section ให้เข้าไปที่ Setting เพื่อเข้าหน้าต่างตั้งค่าทั้งหมดโดยเข้าตามรูป 2. เลือกที่หัวข้อ Add Section เพื่อสร้างชั้นในการแบ่งโซนต่างๆ 3. ใส่ชื่อ Section...

ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Fibaro

ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Fibaro ประกอบส่วนประกอบต่างๆ เสียบ Adapter เสียบสาย Lan ระหว่าง Fibaro และช่อง Lan ของ Router เปิดเครื่องกดปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่องไฟสถานะขึ้นอย่างน้อย 2 จุด   POWER – power ON     LAN – HC2 connected to Ethernet     INTERNET –...

หน้าต่างการใช้งาน Fibaro ผ่าน Smartphone

หน้าต่างการใช้งาน Fibaro ผ่าน Smartphone Lighting ควบคุมการเปิด-ปิดระบบแสงสว่างทั้งหมดโดยควบคุมเฉพาะดวงไฟที่ตั้งค่าไว้ว่าเป็น Lighting เท่านั้น Temperature ตรวจสอบสถานะอุณหภูมิแยกตามห้องที่ตั้งไว้ (ตรวจสอบจากอุปกรณ์ที่มี Temperature Sensor เช่น Motion Sensor, Smoke...

หา Home Center ไม่เจอทำอย่างไร

Fix IP Home Center หากไม่ทราบ IP ของเครื่อง Home Center หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ (กรณีที่เคยผ่านการตั้งค่าต่างๆ มาแล้ว) เราต้องทำการตั้งค่า IP มาตรฐาน สามารถทำได้โดย 1. เปิดเครื่อง Home Center 2. รอจนไฟติดค้าง ( 1 – 3 จุด ) 3. กดปุ่ม + ที่หลังเครื่องค้างไว้ 4....