วิธีการคืนค่าจากโรงงาน (Recovery)

Recovery การ Recovery คือ การตั้งค่าให้ Home Center ไปอยู่ในโหมดเริ่มต้นจากโรงงาน (Factory Default) 1. ปิดเครื่อง 2. ถอดปลั๊ก Home Center 3. กดปุ่ม + ที่หลังเครื่องค้างไว้ 4. เปิดเครื่อง 5. ไฟสถานะเครื่องจะวิ่งกระพริบ 6. รอจนสถานะติด 1-2 ดวงแล้วจึงปล่อยปุ่ม + 7....
Scene : Block Scene

Scene : Block Scene

Scene : Graphic Block Scene i Scene ซีน เป็นการควบคุมหลายๆอุปกรณ์ในระบบ Home Automation ด้วยคำสั่งเพียงคำสั่งเดียว ซีนสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Manual และ Auto   ชื่อซีน ห้องที่จะเก็บซีน เปิดเผยซีนหรือไม่ (ซ่อนในกรณีที่เป็นซีนที่ทำงานออโต้)...
Wake Up device in HCL

Wake Up device in HCL

Wake Up device in HCL Home Center Lite (HCL) นั้นไม่รองรับการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง Lua เพราะฉะนั้นคำสั่ง fibaro:call(1, “wakeUpDeadDevice”, ID); fibaro:call(1, ‘wakeUpAllDevices’); ในการ Wakeup Deadnode device จากใน Lua จึงใช้ไม่ได้กับ HCL...
หา IP Home Center ง่ายๆ ด้วย FIBARO Finder

หา IP Home Center ง่ายๆ ด้วย FIBARO Finder

หา IP Home Center ง่ายๆ ด้วย FIBARO Finder FIBARO Home Center 2 หรือ Home Center Lite หลังจากที่เราเสียบสาย LAN หรือ สาย Ethernet ตัว Home Center จะได้รับ IP โดยอัตโนมัติด้วย DHCP จาก Router ซึ่งเราจะทำการค้นหา IP ได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม FIBARO Finder...