การเปลี่ยนรหัสผ่านของ Home Center – Change Password

การเปลี่ยนรหัสผ่านของ Home Center – Change Password

การเปลี่ยนรหัสผ่านของ Home Center – Change Password ระบบ FIBARO System นั้นมีระบที่เรียนว่า User Access Control ซึ่งสามารถทำให้เราสามารถสร้าง User แล้วตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานโดยเราสามารถเพิ่ม User ใหม่และเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ใช้ PC หรือ MAC ทำการเปิด...