ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Fibaro

ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Fibaro ประกอบส่วนประกอบต่างๆ เสียบ Adapter เสียบสาย Lan ระหว่าง Fibaro และช่อง Lan ของ Router เปิดเครื่องกดปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่องไฟสถานะขึ้นอย่างน้อย 2 จุด   POWER – power ON     LAN – HC2 connected to Ethernet     INTERNET –...

หา Home Center ไม่เจอทำอย่างไร

Fix IP Home Center หากไม่ทราบ IP ของเครื่อง Home Center หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ (กรณีที่เคยผ่านการตั้งค่าต่างๆ มาแล้ว) เราต้องทำการตั้งค่า IP มาตรฐาน สามารถทำได้โดย 1. เปิดเครื่อง Home Center 2. รอจนไฟติดค้าง ( 1 – 3 จุด ) 3. กดปุ่ม + ที่หลังเครื่องค้างไว้ 4....

วิธีการคืนค่าจากโรงงาน (Recovery)

Recovery การ Recovery คือ การตั้งค่าให้ Home Center ไปอยู่ในโหมดเริ่มต้นจากโรงงาน (Factory Default) 1. ปิดเครื่อง 2. ถอดปลั๊ก Home Center 3. กดปุ่ม + ที่หลังเครื่องค้างไว้ 4. เปิดเครื่อง 5. ไฟสถานะเครื่องจะวิ่งกระพริบ 6. รอจนสถานะติด 1-2 ดวงแล้วจึงปล่อยปุ่ม + 7....

การหา IP Wan เพื่อตรวจสอบว่าเป็น IP แท้หรือไม่

การหา IP Wan เพื่อตรวจสอบว่าเป็น IP แท้หรือไม่ IP WAN , IP จริง , PUBLIC IP มีความหมายเดียวกัน คือเป็น IP ที่ได้มาจาก ISP(ผู้ให้บริการInternet)จะเป็น FIX IP หรือว่าไม่ FIX นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการขอใช้บริการ การตรวจสอบว่า IP ที่ใช้อยู่นั้นเป็น IP แท้หรือไม่นั้น 1....
Scene : Block Scene

Scene : Block Scene

Scene : Graphic Block Scene i Scene ซีน เป็นการควบคุมหลายๆอุปกรณ์ในระบบ Home Automation ด้วยคำสั่งเพียงคำสั่งเดียว ซีนสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Manual และ Auto   ชื่อซีน ห้องที่จะเก็บซีน เปิดเผยซีนหรือไม่ (ซ่อนในกรณีที่เป็นซีนที่ทำงานออโต้)...

Mesh Network Reconfiguration

Mesh Network Reconfiguration การ  Mesh Network reconfiguration เป็นการ reset สัญญาณ Z-Wave ของตัวอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้อุปกรณ์หาช่องทางการส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ ในเครื่อข่ายใหม่อีกครั้ง ใช้ในกรณีที่ อุปกรณ์ชิ้นนั้นมีอาการผิดปกติเช่น สัญญาณขาดให้ไปเป็นบางช่วง...