การหา IP Wan เพื่อตรวจสอบว่าเป็น IP แท้หรือไม่

การหา IP Wan เพื่อตรวจสอบว่าเป็น IP แท้หรือไม่ IP WAN , IP จริง , PUBLIC IP มีความหมายเดียวกัน คือเป็น IP ที่ได้มาจาก ISP(ผู้ให้บริการInternet)จะเป็น FIX IP หรือว่าไม่ FIX นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการขอใช้บริการ การตรวจสอบว่า IP ที่ใช้อยู่นั้นเป็น IP แท้หรือไม่นั้น 1....

Mesh Network Reconfiguration

Mesh Network Reconfiguration การ  Mesh Network reconfiguration เป็นการ reset สัญญาณ Z-Wave ของตัวอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้อุปกรณ์หาช่องทางการส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ ในเครื่อข่ายใหม่อีกครั้ง ใช้ในกรณีที่ อุปกรณ์ชิ้นนั้นมีอาการผิดปกติเช่น สัญญาณขาดให้ไปเป็นบางช่วง...
การตั้งค่า Configuration: Location

การตั้งค่า Configuration: Location

Configuration:Location การตั้งค่า Location เพื่อให้ Fibaro System ทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำตามเวลาและสถานที่ตั้งของผู้ใช้งานโดยตั้งค่าได้ที่หัวข้อ Configuration และเลือก เมนู Location โดยหัวข้อที่ต้องกำหนดหลักๆจะมีด้วยกัน 4 หัวข้อ  Time Zone ให้เลือกเป็น...
การเปิด-ปิดไฟ Fibaro ผ่าน โทรศัพท์มือถือระบบ iOS & Android

การเปิด-ปิดไฟ Fibaro ผ่าน โทรศัพท์มือถือระบบ iOS & Android

1. เลือกเข้า Lighting (รูปหลดไฟ)                                   2. เมื่อเลือกหัวข้อ Lighting ระบบจะแสดงห้องต่างๆที่ผู้ใช้ได้ทำการตั้งค่าเอาไว้         เลือกห้องเพื่อเปิด–ปิดไฟ...