1. เลือกเข้า Lighting (รูปหลดไฟ)mobile1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เมื่อเลือกหัวข้อ Lighting mobile2ระบบจะแสดงห้องต่างๆที่ผู้ใช้ได้ทำการตั้งค่าเอาไว้         เลือกห้องเพื่อเปิด–ปิดไฟ

 

A เลือกเปิด-ปิดไฟบ้านชั้น 1

B เลือกเปิด-ปิดไฟบ้านชั้น 2

C เลือกเปิด-ปิดนอกตัวบ้าน

สามารถเลือกเปิด-ปิดไฟ ทั้งหมดของบ้านได้ (ตอนนี้จะมีเฉพาะ Ios เท่านั้น)

โดยการเลือกที่รูปหลอดไฟตรงตัว D (รูปหลอดไฟบริเวณด้านบนซ้ายสุดของ app)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การเลือกดวงไฟเพื่อเปิด-ปิดไฟ
กรณีต้องการเลือกเปิด-ปิดไฟ ทีละห้องหรือทีละจุดสามารถทำได้ตามตัวอย่าง จะเป็นการแสดงจำนวนห้องและจุดที่มีไฟในชั้นที่ 1 (จากการเลือกหัวข้อ A ในขั้นตอนที่ 2) จะเห็นว่ามีจำนวนไฟอยู่ 5 จุด mobile3

  • รูปไฟที่สว่างอยู่ จะแสดงสถานะ
    ว่าไฟดวงนี้เปิดอยู่ (ในวงกลมสีแดง)
  • รูปไฟสีเทา จะแสดงสถานะว่าไฟดวงนี้ปิดอยู่
  • สามารถเปิด-ปิดไฟทั้งชั้นหรือทั้งห้อง สามารถทำได้

(ใช้ได้ทั้ง iOS & Android)โดยการเลือกที่ตัว A (รูปหลอดไฟบริเวณด้านบนซ้ายสุดของ app)