การตั้งค่า Configuration: Location

การตั้งค่า Configuration: Location

Configuration:Location การตั้งค่า Location เพื่อให้ Fibaro System ทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำตามเวลาและสถานที่ตั้งของผู้ใช้งานโดยตั้งค่าได้ที่หัวข้อ Configuration และเลือก เมนู Location โดยหัวข้อที่ต้องกำหนดหลักๆจะมีด้วยกัน 4 หัวข้อ  Time Zone ให้เลือกเป็น...
Wake Up device in HCL

Wake Up device in HCL

Wake Up device in HCL Home Center Lite (HCL) นั้นไม่รองรับการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง Lua เพราะฉะนั้นคำสั่ง fibaro:call(1, “wakeUpDeadDevice”, ID); fibaro:call(1, ‘wakeUpAllDevices’); ในการ Wakeup Deadnode device จากใน Lua จึงใช้ไม่ได้กับ HCL...